Gratis verzending v.a. € 50,- info@dekenshop.nl Tel. 0593-562748 Tel. 06-18805754

Copyright

Copyright  

Op alle teksten, afbeeldingen/foto’s die worden/zijn getoond in de webshop van Dekenshop.nl is copyright van toepassing.

Dit geldt voor alle teksten, afbeeldingen/foto’s die worden getoond in de webshop van Dekenshop.nl, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn (digitaal, als foto, via internet of elke andere manier).

Niks mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dekenshop.nl.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie in de webshop gepubliceerde artikelen en informatie in welke vorm dan ook resulteren in een civiel- of strafrechtelijke procedures, waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet biedt.